Vragen en antwoorden coronavirus (update 13 augustus)

13 augustus 2020

Wij krijgen veel vragen van ouder(s)/verzorger(s) over het effect van het coronavirus op onze kindcentra. Deze vragen en antwoorden publiceren wij op www.plateau-assen.nl en worden regelmatig bijgewerkt. Heeft u vragen dan verzoeken wij u deze bij voorkeur te stellen aan de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren). U mag uw vraag ook mailen aan communicatie@plateau-assen.nl. Wij reageren officieel niet op WhatsApp- of messengerberichten.

Ouders op Plateau locaties
We vragen ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren, niet binnen te komen en bij de ingang of het hek afscheid te nemen van hun kind(eren). Voor de kinderopvang (0-4 jaar) geldt dat ouders hun kind(eren) in principe wel binnen mogen overdragen.

Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn.
Ouders mogen in deze periode de kinderen niet zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Aanbod vakinhoud
Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen. Naast algemene maatregelen zijn er ook maatregelen nodig specifiek gericht op leerlingen die bovengemiddeld achterstand hebben opgelopen. De eigen leraren van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken hoe groot de achterstand voor elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is.

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling kinderen
Eventuele oudergesprekken voor kinderopvang en onderwijs vinden bij voorkeur digitaal of telefonisch plaats. Fysieke gesprekken kunnen alleen op locatie plaatsvinden als er geen kinderen meer aanwezig zijn of in een ruimte bereikbaar zonder te mengen in kindstromen en onder strikte RIVM voorschriften.

Schoolreis, kamp, musical en andere uitjes
Er zijn tot nader orde geen georganiseerde tripjes, evenementen en andere uitjes.

Gezondheid en hygiënemaatregelen op de kindcentra
We volgen altijd de richtlijnen van het RIVM. Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, doen we niet. Tussen kinderen en jeugdigen (VSO) hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen medewerkers van Plateau en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

Kunnen kinderen naar het kinderdagverblijf (KDV), de peuteropvang (POV) en buitenschoolse opvang (BSO)?
Ja, KDV, POV en BSO zijn weer regulier geopend. Let op de aanwijzingen van uw kindcentrum m.b.t. het brengen en halen van kind(eren).

Mag ik mijn kind in school brengen?
We vragen ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren, niet binnen te komen en bij de ingang of het hek afscheid te nemen van hun kind(eren). Voor de kinderopvang (0-4 jaar) geldt dat ouders hun kind(eren) in principe wel binnen mogen overdragen. Specifieke afspraken op het kindcentrum worden door het kindcentrum zelf gecommuniceerd.

Mag ik met mijn kind mee naar binnen bij de kinderopvang?
Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor ouder(s)/verzorger(s) van de allerjongste kinderen die naar de kinderopvang gaan.

Worden er externen ingezet op locaties?
Externe professionals mogen met inachtnmening van de hygiëne- en triagevoorschriften op locatie hun werkzaamheden uitvoeren. Daarbij hoeven er geen persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen te worden maar houden we wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden. 

Ik ben op zoek naar opvang of school voor mijn kind, kan ik een rondleiding aanvragen?
Met inachtneming van de hygiëne- en triagevoorschriften en na het invullen van het registratieformulier, zijn rondleidingen weer toegestaan. Rondleidingen op de kindcentra, kinderopvang en onderwijs, kunnen plaatsvinden wanneer de leerlingen en leerkrachten naar huis zijn. Ruimtes waarin zich kinderen (kunnen) bevinden (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) kunnen niet bezocht worden.

Gaan Plateau-activiteiten, ouderavonden of vergaderingen wel door?
Alle activiteiten en bijeenkomsten gaan niet door. 

Kunnen kinderen sporten?
We doen sporten en spellen waarbij fysiek contact minimaal is. Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens de richtlijnen. De kinderen gaan zoveel als mogelijk mee naar buiten. De sporthallen gaan na toestemming van de Veiligheidsregio Drenthe open. De sport- en speellokalen in onze eigen locaties kunnen we gebruiken.

Mogen de kinderen trakteren?
Kinderen mogen op door de producent voorverpakte versnaperingen trakteren.

Mag mijn kind naar het kindcentrum met neusverkoudheid?
We volgen de richtlijnen van het RIVM. Zie onderstaande beslisbomen.
Kinderen met hooikoortsklachten en chronische verkoudheid (ook terugkerende verkoudheid) kunnen gewoon naar de opvang en naar onderwijs.
Kort samengevat volgt uit de beslisbomen:

 • Voor kinderen van 0-6 jaar (tot en met groep 2 primair onderwijs) geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar het kindcentrum mogen, behalve:
  • als het kind ook koorts heeft;
  • kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD;
  • er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te laten testen. 
 • Voor kinderen van 7-12 jaar (tot en met groep 8 primair onderwijs) en ook voor jeugdigen van het leercentrum VSO geldt dat zij thuisblijven:  
  • ​bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij het COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
  • het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheid).

   Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar het kindcentrum. Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.

Wat gebeurt er wanneer een kind positief is getest?
Wanneer een kind positief is getest op corona, moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het kind mag pas weer naar het kindcentrum als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Heeft ee kind klachten die op corona lijken, maar is niet bewezen dat het corona is, dna moet het kind 24 uur klachtenvrij zijn voor het weer naar het kindcentrum gaat. Het klachtenvrij zijn geldt dan wel voor alle klachten. Dus niet alleen koortsvrij, maar ook niet meer hoesten en niet meer snotterig zijn. Een uitzondering hierop geldt voor kinderen t/m groep 2 die alleen maar neusverkouden zijn en kinderen met bekende klachten als gevolg van astma of hooikoorts. 


Wat als iemand in uw gezin ziekteverschijnselen heeft?
Voor iedereen geldt dat wanneer zij klachten hebben zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts dat zij thuisblijven. Dit betekent dat wij u - ondanks dat u in een cruciaal beroep werkt - dringend vragen om uw kind(eren) bij deze klachten thuis te houden. Kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid mogen wel naar het kindcentrum. Het kan ook betekenen dat wij u vragen uw kind(eren) op te halen of weer mee naar huis te nemen op het moment dat wij deze symptomen waarnemen. Kinderen (en medewerkers) die aanhoudende klachten hebben met een voor hen bekende oorzaak (hooikoorts) laten we wel op onze locaties toe, tenzij de symptomen veranderen. Het is hierbij belangrijk om de symptomen goed in de gaten te houden. Wanneer deze veranderen vragen we u om uw kind(eren) thuis te houden. Bij twijfel verzoeken we u om advies te vragen bij de huisarts. Kinderen kunnen ook getest worden bij de GGD. Hierover dient u zelf een besluit te nemen. Heeft u zelf ziekteverschijnselen dan verzoeken wij u iemand anders uw kind te laten brengen. Kinderen bij voorkeur zoveel mogelijk bij de voordeur afleveren en indien mogelijk zelfstandig naar binnen laten gaan.

Mijn kind mag vanwege ziekteverschijnselen niet naar de opvang. Worden de uren wel in rekening gebracht?
Zodra een kind ‘ziek’ is kan het kind niet naar de kinderopvang komen. Nu in tijd van corona is een kind ‘ziek’ zodra de volgende verschijnselen optreden: benauwdheid, keelpijn, hoesten, verhoging en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Uren die niet afgenomen zijn door ziekte worden wel in rekening gebracht.  

U kunt uw kind wel afmelden via het ouderportaal zodat de uren in het tegoed geplaatst kunnen worden. Volgens de voorwaarden van afmelden kunnen na minimaal 1 werkdag de afgemelde uren in het tegoed geplaatst worden zodat de uren later ingezet kunnen worden. De voorwaarden hiervoor staan beschreven op onze website.

 

Ook de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO) heeft een landelijk Q&A gepubliceerd.
De poster voor PO vindt u hier.
De poster voor SPO vindt u hier

De beslisboom neusverkouden kind 0-6 jaar vindt u hier.
De beslisboom neusverkouden kind 7-12 jaar vindt u hier.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.